Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NĂNG SUẤT VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ

Khoa CNTY, Nguyễn Thị Mùi

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích đánh giá năng suất và giá trị dinh dưỡng của 5 giống cỏ được trồng trên vùng đất pha cát chủ động tưới tiêu ở tỉnh Bình Định, gồm: Panicum maximum cv. TD58; Brachiaria x cv. Mulato II; Pennisetum purureum x glaucum cv. VA06; Paspalum atratum cv. Ubon; Brachiaria ruzizensis cv.  Cỏ được trồng vào tháng 2/2016, thu cắt lứa đầu tiên vào tháng 4/2015 và theo dõi đến tháng 3/2016, tổng cộng gồm 12 lứa cắt. Ở lứa cắt thứ 12, mẫu cỏ được phân tích để xác định giá trị dinh dưỡng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các giống cỏ nghiên cứu cho khả năng thích ứng cao nhất ở giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, và thấp nhất ở tháng 10-12. Tổng năng suất chất khô thu được từ cỏ TD58 là cao nhất (37,94 tấn/ha/năm), tiếp đến là Paspalum, Mulato II, Ruzi tương ứng 31,54; 31,24; 31,72 (tấn/ha/năm) và thấp nhất là VA06 (23,52 tấn/ha/năm). Tỷ lệ protein thô của các giống cỏ TD58, VA06, Mulato II, Ruzi và Paspalum lần lượt là: 7,28; 11,8; 9,54; 7,86 và 8,10% (p>0,05). Ước tính tỉ lệ tiêu hóa chất hữu cơ (OMD) của các giống cỏ TD58, VA06, Mulato II, Ruzi và Paspalum tương ứng là 43,30; 49,36; 48,14; 47,17 và 40,38 % (p<0,05).

Từ khóa: Cỏ, Gas production, Giá trị dinh dưỡng, In vitro, Năng suất
 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University