Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử dụng kỹ thuật ELISA phát hiện kháng thể chống protein phi cấu trúc 3ABC và kỹ thuật RT-PCR phát hiện gene đặc hiệu virus trong chẩn đoán bệnh lở mồm long móng

Khoa CNTY, Phạm Hồng Sơn

Tóm tắt


Sử dụngphương pháp 3ABC ELISAphát hiện kháng thể chống protein phi cấu trúc và RT-PCR phát hiện gene virus LMLM chúng tôi thấy hai phương pháp trên có kết quả khác nhau. Từ 144 mẫu huyết thanh trâu bò thu thập đầu năm 2015 tại Quảng Ngãi phát hiện có 27 con (18,75%) mang kháng thể 3ABC. Theo địa bàn,Sơn Tịnh có tỷ lệ nhiễm cao (25%) sai khác so với Đức Phổ là huyện bị nhiễm thấp nhất (12,5%). Bò có tỷ lệ nhiễm cao hơn trâu, trong đó trâu bò chưa tiêm vaccine có tỷ lệ dương tính 3ABC cao hơn rõ rệt (26,56% so với 12,5%), nghĩa là tiêm vaccine trước đó đã làm giảm tỷ lệ nhiễm virus. Kết quả RT-PCR phát hiện gene virus LMLM trong 27 mẫu từtrâu bòcó và 20 mẫu từ trâu bò không có kháng thể 3ABC nêu trên đã cho thấy kết quả của 3ABC ELISA và RT-PCR không có sự trùng hợp. Trong số 27 con mang kháng thể 3ABC chỉ 1 bò có gene LMLM, nhưng trong số 20 con không mang kháng thể 3ABC lại có 2 con mang gene virus LMLM trong dịch họng. Như vậy,có những trâu bò mới nhiễm chưahình thành kháng thểvà cũng có gia súc bị nhiễm nhưng đã khỏi.

Từ khóa: Bệnh lở mồm long móng, virus, kháng thể, gene đặc hiệu, protein phi cấu trúc. 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University