Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆN TRẠNG VÀ KỊCH BẢN GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊTANTỪ HỆ THỐNGNUÔI BÒTHỊT BÁN THÂM CANH QUY MÔ NÔNG HỘ Ở TỈNH AN GIANG

Khoa CNTY, Lê Đình Phùng

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm ước tính hệ số khí mêtan phát thải từ lên men dạ cỏ và xây dựng một số kịch bản về khẩu phần thức ăn để nâng cao năng suất, đồng thời giảm phát thải khí mêtan từ chăn nuôi bò thịt bán thâm canh quy mô nông hộ.Số liệu được thu thập trên đàn bò của 30 hộ ở các huyện (Chợ Mới 10 hộ, Châu Thành 10 hộ và thành phố Long Xuyên10 hộ) của tỉnh An Giang. Khí mêtan phát thải từ lên men dạ cỏ được ước tính theo phương pháp của IPCC (2006) lớp 3 qua mô hình RUMINANT. Kết quả cho thấy, hệ số phát thải khí mêtan trung bình là 31,78 kg/con/năm, tiềm năng gây hiệu ứng nhà kính từ lên men dạ cỏ 12,41 kg CO2eq/kg tăng khối lượng của bò.Các kịch bản cho thấy, tăng mức thức ăn tinh trong khẩu phần từ 8% (hiện trạng) lên 18 và 28% (theo vật chất khô) có thể làm tăng tăng khối lượng từ 92 đến 176% và giảm từ 50 đến 64% tiềm năng gây hiệu ứng nhà kính trên một đơn vị tăng khối lượng;Sử dụng kết hợp 50% thân lá ngô ủ chua và 50% cỏ voi tươi, hoặc 50% cỏ voi ủ chua và 50% cỏ voi ......
 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University