Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LỨA CẮT VÀ KỸ THUẬT Ủ CHUA TỚI HÀM LƯỢNG OXALATE TRONG CỌNG VÀ LÁ MÔN (Colocasia Esculenta (L) Schott)

Khoa CNTY, Dư Thanh Hằng

Tóm tắt


Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của giống, lứa cắt và kỹ thuật ủ chua với các chất phụ gia khác nhau tới thành phần oxalate trong cọng và lá môn Ao Trắng và môn Ngọt [Colocasia Esculenta (L) Schott] bao gồm 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1, xác định ảnh hưởng của giống và lứa cắt đã được bố trí theo phương pháp 2 nhân tố với 4 lần lặp và 2 lần nhắc lại. Kết quả cho thấy, thành phần oxalate tổng số, hòa tan và không hòa tan đều cao hơn ở giống môn Ao trắng (P<0,01). So với lá, thành phần oxalate trong cọng cũng cao hơn (P<0,05). Thành phần oxalate có xu thế giảm dần theo lứa cắt tăng lên (P<0,05); ở lứa cắt thứ 5, oxalate tổng số giảm 71% trong cọng và 40% trong lá so với lứa cắt ban đầu. Thí nghiệm 2, xác định ảnh hưởng các phụ gia khác nhau được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn với 4 nghiệm thức tương ứng với từng chất phụ gia (cám gạo - TRC, bột sắn - TRBS, rỉ mật – TRM và không phụ gia - TR). Kết quả cho thấy, nồng độ oxalate đều có xu hướng giảm dần theo thời gian ủ và sử dụng rỉ mật làm giảm nồng độ oxalate tổng số, hoà tan và không hoà tan lớn nhất...........
 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University